Produkty i rozwiązania

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Projekty elektryczne, modernizacja i remont instalacji elektrycznych, nowe instalacje elektryczne, itp.

PRZEMYSŁ I ENERGETYKA

Projektowania, budowa stacji i rozdzielni elektroenergetycznych w systemie „pod klucz”, systemy rozprowadzenia kabli.

ENERGETYKA ODNAWIALNA

Systemy zarządzania energią elektryczną, modernizacja i remont instalacji, instalacje uziemienia i odgromowe, pomiary elektryczne.

IT

Instalacje elektryczne serwerowni, instalacje elektryczne stacji przekaźnikowych, zasilanie gwarantowane i awaryjne (UPS, agregaty), pomiary elektryczne .

PREFABRYKACJA ROZDZIELNIC

Projektowanie i optymalizacja systemu zasilania obiektów, prefabrykacja rozdzielnic nn i SN wraz z systemem rozprowadzania energii, montaż i uruchomienie na obiekcie, pomiary elektryczne.

SERWIS I UTRZYMANIE RUCHU

Serwis techniczny systemu elektroenergetycznego, usprawnienie efektywności ekonomicznej systemu elektroenergetycznego obiektów, utrzymanie w ciągłej sprawności systemu elektroenergetycznego obiektów.

KOMPLETACJA DOSTAW

Kompletacja i dostawa kabli i przewodów: telekomunikacyjnych, w tym światłowodów; sterowniczych; niskiego napięcia; średniego napięcia; wysokiego napięcia.

zapraszamy do współpracy

skontaktuj się z nami